Κάνε το κακό... και ρίξτο στο γυαλό!


Το να κρίνεις το καλό που κάνει κάποιος είναι περιττό. Το ουσιαστικό είναι να κρίνεις το κακό που κάνει, το κακό που μπορεί να κάνει. Όσο κι αν παριστάνουμε σαν είδος πως το καλό είναι η ακρογωνιαία λίθος μας, στην ουσία αυτό που μας ενεργοποιεί είναι το κακό, το σκοτεινό, το ελαττωματικό, το δραματικό. Το καλό είναι μια εφεύρεση. Το κακό είναι πιο κοντά στο φυσιολογικό. Στην ουσία, το κακό είναι συνήθως το καλό μας. Κάνε το κακό και ρίξτο στο γυαλό, πού ξέρεις, μπορεί κάποιος άλλος να επωφεληθεί από αυτό.

Τριανταφυλλιά Ηλιοπούλου
Share on Google Plus

0 comments:

ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΑ. Από το Blogger.