Στενές σχέσεις
Όταν τα άτομα δημιουργήσουν μια αμοιβαία έλξη, είναι δυνατόν να αρχίσουν να αναπτύσσουν μια σχέση συνειδητοποιημένης αλληλεξάρτησης αυξάνοντας έτσι την αμοιβαία εμπλοκή τους.

Κάποιες από αυτές τις σχέσεις θα ευτυχήσουν, άλλες θα είναι απλά ικανοποιητικές και σταθερές, και άλλες θα φορτωθούν με συγκρούσεις και προβλήματα , με αποτέλεσμα να τελειώσουν αργά ή γρήγορα.

Ανεξάρτητα από το είδος της σχέσης, μέσα σε γάμο ή εκτός, ομοφυλοφιλικές ή όχι, αυτό που χαρακτηρίζει την ευτυχία ενός ζευγαριού, είναι ο υψηλός βαθμός οικειότητας.

Ας ορίσουμε όμως πρώτα τι σημαίνει οικειότητα : είναι μια κατάσταση των διαπροσωπικών σχέσεων που χαρακτηρίζεται από κοινά συναισθήματα, και βασίζεται στην φροντίδα, στην κατανόηση και στην επιβεβαίωση.

Σύμφωνα με τους Reis και Patrick, για να χαρακτηρισθούν κάποιες σχέσεις στενές πρέπει να πληρούν 3 συνθήκες:

• Φροντίδα: Η αίσθηση ότι ο άλλος μας αγαπά και μας φροντίζει. Οι περισσότεροι την αναφέρουν ως κεντρικό στοιχείο της οικειότητας, και δεν είναι πρόθυμοι να ανοιχθούν σε κάποιον που νιώθουν ότι τους είναι αδιάφορος.

• Κατανόηση: Πρέπει να αισθανόμαστε ότι ο άλλος έχει μια σωστή άποψη για τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας, ότι ο σύντροφός μας γνωρίζει τις ανάγκες που είναι σημαντικές για εμάς, τις πεποιθήσεις μας, τα συναισθήματα και τις συνθήκες της ζωής μας.

• Επιβεβαίωση: Η γνωστοποίηση της αποδοχής, της αναγνώρισης και της υποστήριξης των απόψεων του ατόμου από τον σύντροφό του. Πράγματι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά στις διαφορές μεταξύ ευτυχισμένων και δυστυχισμένων ζευγαριών, είναι ο βαθμός στον οποίο η επικοινωνία τους χαρακτηρίζεται από την επιβεβαίωση.

Τα άτομα με ανασφαλείς μορφές δεσμού, έχουν προβλήματα στην ανάπτυξη οικειότητας. Παρουσιάζουν πολύ υψηλά επίπεδα απόσυρσης και λεκτικής επιθετικότητας κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ενώ είναι λιγότερο πιθανό να συμμετέχουν σε μια συνεργατική επίλυση προβλημάτων, και είναι λιγότερο αποτελεσματικά στην προσφορά ανακούφισης και συναισθηματικής υποστήριξης προς τον σύντροφο.

Σε όλη τη διάρκεια του κύκλου της ζωής, οι μορφές δεσμού σχετίζονται με την επικοινωνία και την ικανοποίηση.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα δυστυχισμένων στενών σχέσεων είναι ότι τα άτομα έχουν την τάση να ερμηνεύουν τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά του συντρόφου με αρνητικό τρόπο.

Τα ικανοποιημένα ζευγάρια έχουν την τάση να δείχνουν στον σύντροφο περισσότερη εμπιστοσύνη, για την επίλυση μιας σύγκρουσης, και τείνουν να ενοχοποιούν περισσότερο τον εαυτό τους για την ενόχληση που του προκάλεσαν.

Σε γενικές γραμμές οι σύντροφοι στα ευτυχισμένα ζευγάρια έχουν την τάση να εκλαμβάνουν τον σύντροφο και τη σχέση τους κάτω από ένα πολύ θετικό πρίσμα σε σύγκριση με άλλους συντρόφους και σχέσεις.

Η ικανοποίηση, η αγάπη και η εμπιστοσύνη είναι δείκτες πρόσληψης ενός συντρόφου ως «θετικού», παρά ενός συνηθισμένου, και τα ζευγάρια αυτά έχουν πολύ μεγαλύτερο έλεγχο και αντοχές στις δυσκολίες που παρουσιάζονται, από τα άτομα μια συνηθισμένης σχέσης, ενώ παρουσιάζουν και μεγαλύτερη αισιοδοξία όσον αφορά το μέλλον της σχέσης τους.

Υπάρχει ακόμη μια σημαντική μεταβλητή στις σχέσεις που χαρακτηρίζεται από την δικαιοσύνη, που ωστόσο δεν πρέπει και να υπερεκτιμάται. Ο καλύτερος δείκτης ικανοποίησης στις σχέσεις αγάπης φαίνεται να είναι οι ανταμοιβές που υπερτερούν έναντι της δικαιοσύνης: είναι προτιμότερο να βλέπουμε και να νιώθουμε ότι ό σύντροφός μας, μας ανταμείβει ως προς την αγάπη, τη θέση, την πληροφόρηση και τη σεξουαλική ικανοποίηση παρά να νιώθουμε ότι υπάρχει τέλεια δικαιοσύνη στην ανταλλαγή των ανταμοιβών, που συχνά μπορεί να εμφανίζεται τόσο δίκαιη όσο και ως μια μηχανική διαδικασία που προκύπτει από απλή υποχρέωση.


Βιβλιογραφία:

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία, Miles Hewstone & Wolfang Stroebe

Επιμέλεια κειμένου: Γιώργος Χρηστάκης

Share on Google Plus

0 comments:

ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΑ. Από το Blogger.