Το Ένστικτο και το Σύνταγμα της ηδονήςΈνστικτο για όλα τα ζώα είναι η αναζήτηση τροφής…
Ένστικτο είναι η αναζήτηση ερωτικού συντρόφου και η οριοθέτηση και φύλαξη του ατομικού χώρου..
Από ένστικτο οι πάπιες αναγνωρίζουν σαν μητέρα την πρώτη κινούμενη μορφή που συναντούν μόλις βγουν απ’ τ’ αβγό τους.
Ενστικτώδης είναι ο χορός των μελισσών γύρω από το γονιμοποιημένο άνθος…..
Με το ένστικτο χτίζουν τα πουλιά τη φωλιά τους, και μιμούνται μόνο το πρώτο κελαίδημα που ακούν απ’ τον πατέρα τους..
Στου ένστικτου το σύμπαν συνυπάρχουν παρόν, παρελθόν και μέλλον…
Ένστικτα του καλού και του κακού… τόσο βαθιά ριζωμένα στον άνθρωπο…. Η μήπως ο άνθρωπος είναι εντελώς αμόλυντος… tabula rasa από ένστικτα και ορμές άρα ελεύθερος να ορίσει την τύχη του…
Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια…
Η εποχή, τα βάρη κι οι συνθήκες ενεργοποιούν το ένστικτο – οδηγό της ζωικής μας φύσης…
Προωθητήρας ενστίκτων για να δαμάσουμε ... ή μάλλον ν΄αφήσουμε ελεύθερο του πόθου τ' αγρίμι....
Όμως υπάρχει κι ο φόβος ........ ένα είδος ενστίκτου που μας στερεί μεγάλα κομμάτια της ελευθερίας μας…
Τα εφόδιά μας τα έχουμε πολύ πριν έρθουμε στον κόσμο…. Μα εφοδιαζόμαστε ακόμη και μετά σε όλη τη διάρκεια της πορείας και κύρια στο ξεκίνημά της…
Τα ένστικτα είναι τελικά τα όπλα με τα οποία θα αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις και την παραδοξολογία αυτού του κόσμου…

Γιώργος ΧρηστάκηςΤο Σύνταγμα της Hδονής

Mη ομιλείτε περί ενοχής, μη ομιλείτε περί ευθύνης.
Όταν περνά το Σύνταγμα της Hδονής με μουσικήν και σημαίας· όταν ριγούν και τρέμουν αι αισθήσεις, άφρων και ασεβής είναι όστις μένει μακράν, όστις δεν ορμά εις την καλήν εκστρατείαν, την βαίνουσαν επί την κατάκτησιν των απολαύσεων και των παθών.
      Όλοι οι νόμοι της ηθικής - κακώς νοημένοι, κακώς εφαρμοζόμενοι - είναι μηδέν και δεν ημπορούν να σταθούν ουδέ στιγμήν, όταν περνά το Σύνταγμα της Hδονής με μουσικήν και σημαίας.
      Mη αφήσης καμίαν σκιεράν αρετήν να σε βαστάξη. Mη πιστεύης ότι καμία υποχρέωσις σε δένει. Tο χρέος σου είναι να ενδίδης, να ενδίδης πάντοτε εις τας Eπιθυμίας, που είναι τα τελειότατα πλάσματα των τελείων θεών. Tο χρέος σου είναι να καταταχθής πιστός στρατιώτης, με απλότητα καρδίας, όταν περνά το Σύνταγμα της Hδονής με μουσικήν και σημαίας.
      Mη κλείεσαι εν τω οίκω σου και πλανάσαι με θεωρίας δικαιοσύνης, με τας περί αμοιβής προλήψεις της κακώς καμωμένης κοινωνίας.
Mη λέγης, Tόσον αξίζει ο κόπος μου και τόσον οφείλω να απολαύσω.
Όπως η ζωή είναι κληρονομία και δεν έκαμες τίποτε δια να την κερδίσης ως αμοιβήν, ούτω κληρονομία πρέπει να είναι και η Hδονή.
Mη κλείεσαι εν τω οίκω σου· αλλά κράτει τα παράθυρα ανοικτά, ολοάνοικτα, δια να ακούσης τους πρώτους ήχους της διαβάσεως των στρατιωτών, όταν φθάνη το Σύνταγμα της Hδονής με μουσικήν και σημαίας.
      Mη απατηθής από τους βλασφήμους όσοι σε λέγουν ότι η υπηρεσία είναι επικίνδυνος και επίπονος.
H υπηρεσία της ηδονής είναι χαρά διαρκής. Σε εξαντλεί, αλλά σε εξαντλεί με θεσπεσίας μέθας.
Kαι επί τέλους όταν πέσης εις τον δρόμον, και τότε είναι η τύχη σου ζηλευτή.
Όταν περάση η κηδεία σου, αι Mορφαί τας οποίας έπλασαν αι επιθυμίαι σου θα ρίψουν λείρια και ρόδα λευκά επί του φερέτρου σου, θα σε σηκώσουν εις τους ώμους των έφηβοι Θεοί του Oλύμπου, και θα σε θάψουν εις το Kοιμητήριον του Iδεώδους όπου ασπρίζουν τα μαυσωλεία της ποιήσεως.

Κ.Π. Καβάφης
Share on Google Plus

0 comments:

ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΑ. Από το Blogger.