Όλα είναι φράκταλ!
Υπάρχουν στιγμές στη ζωή κάθε ουσιαστικού δημιουργού και μελετητή, όποιας τέχνης και επιστήμης, που έστω φευγαλέα συλλαμβάνει τη σύνδεση, την ομοιότητα και την αντίθεση ανάμεσα σε όλα τα έργα μέσα στο πεδίο της τέχνης του, αλλά και σε έργα διαφορετικών τεχνών και επιστημών. Είναι συγκλονιστικό και εντελώς μαγικό να αναγνωρίζεις μοτίβα που επαναλαμβάνονται ή αντικρούονται μέσα σε αιώνες έργων. Μου έχει συμβεί ελάχιστες φορές, στη μουσική και στα μαθηματικά μόνο, αλλά είμαι σίγουρη πως ισχύει για όλα και για όλους. Δεν δύναμαι να το περιγράψω ή να το εξηγήσω καλύτερα, πιθανόν διότι μου λείπουν τα γλωσσικά εργαλεία και οι τεχνικές γνώσεις. Ερασιτέχνης του κερατά η υποφαινόμενη βλέπετε, σε όλα μου. Αλλά το έχω νοιώσει και το κρατώ σαν την υπέρτατη έκφραση του υπερανθρώπινου - θεϊκού δηλαδή ή και εντελώς φυσικού κατά άλλους- . Η τέχνη είναι φράκταλ. Ο κόσμος είναι φτιαγμένος από φράκταλς. Είμαστε οι ίδιοι φράκταλς. Τα πάντα ρει και μάλιστα το ένα ΜΕΣΑ στο άλλο. Κι όπως απολαμβάνω να επαναλαμβάνω όποτε μου δίνεται η ευκαιρία, όταν η φαντασία φτάνει πολύ μακριά, στο τέλος συναντά την αλήθεια...

Τριανταφυλλιά Ηλιοπούλου
Share on Google Plus

0 comments:

ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΑ. Από το Blogger.