Αν σας ρωτήσω ποια είναι τα δικαιώματά σας τα γνωρίζετε ;


Ο «χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων»  έχει τυπικούς λόγους ύπαρξης. Και όμως γράφτηκε από την  Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 1999.
Τότε αποφασίστηκε να συγκεντρωθούν σε ένα έγγραφο τα δικαιώματα που μέχρι πρότινος ήταν σχεδόν εξαφανισμένα  μέσα σε διάφορες νομοθετικές πράξεις, όπως στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών.  
Ο χάρτης αυτός των δικαιωμάτων, μας παρουσιάζει με διαφάνεια  τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες. 
Αρκεί να τον έχει διαβάσει κανείς. Το κυριότερο όμως είναι να τον  βλέπει και να τον εφαρμόζει.
Τα δικαιώματα είναι 30. 
(Τυχαίο άραγε το νούμερο; Προσωπικά δεν θεωρώ τίποτα από τα παρακάτω τυχαίο)...


Να την λοιπόν και η διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα...
1) Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι μεταξύ τους. Έχουν αξιοπρέπεια και δικαιώματα.

2) Όλοι έχουν δικαιώματα αδιακρίτως φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πεποιθήσεων, καταγωγής, περιουσίας, γέννησης ή τόπου διαμονής

3) Όλοι έχουν δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική ασφάλεια

4) Κανείς δε μπορεί να ζει υπό καθεστώς δουλείας

5) Κανείς δεν μπορεί να υποβάλλεται σε βασανιστήρια

6) Όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο

7) Όλοι δικαιούνται ίση προστασία από το νόμο
8) Όλοι έχουν το δικαίωμα να ασκούν αποτελεσματικά ένδικα σε αρμόδια δικαστήρια
9) Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται αυθαίρετα
10) Όλοι έχουν το δικαίωμα σε δίκαιη και δημόσια δίκη από ανεξάρτητο δικαστήριο
11) Όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου σε δημόσια δίκη που παρέχει όλες τις απαραίτητες υπερασπιστικές εγγυήσεις

12) Όλοι έχουν το δικαίωμα της ιδιωτικότητας στην κατοικία,την οικογένεια και την αλληλογραφία
13) Όλοι έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα, να εγκαταλείπουν ή να επιστρέφουν σε οποιαδήποτε χώρα
14) Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα του ασύλου
15) Όλοι έχουν το δικαίωμα στην ιθαγένεια
16) Όλοι έχουν το δικαίωμα στο γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν ίσα δικαιώματα τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λύση του γάμου
17) Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας

18) Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και των θρησκευτικών πεποιθήσεων
19) Όλοι έχουν το δικαίωμα της ελευθερίας γνώμης και έκφρασης και το δικαίωμα στην αναζήτηση, λήψη και διάδοση πληροφοριών
20) Όλοι έχουν το δικαίωμα του συνέρχεστε και του συνεταιρίζεστε
21) Όλοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι
22) Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση και στην εξασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων του
23) Όλοι έχουν το δικαίωμα στην εργασία, την ίση αμοιβή για ίση εργασία και το δικαίωμα του συνδικαλίζεστε

24) Όλοι έχουν το δικαίωμα σε λογικό ωράριο εργασίας και σε άδεια μετ’αποδοχών
25) Όλοι έχουν το δικαίωμα σε ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο για τους ίδιους και την οικογένεια τους που θα περιλαμβάνει την τροφή,τη στέγαση,το ρουχισμό,την ιατρική περίθαλψη και την κοινωνική ασφάλιση
26) Όλοι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση
27) Όλοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην πνευματική ζωή και στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων
28) Όλοι έχουν δικαίωμα σε μια κοινωνική και διεθνή τάξη, στο πλαίσιο της οποίας τα δικαιώματα και οι ελευθερίες της Διακήρυξης μπορούν να πραγματώνονται

29) Κάθε άτομο έχει υποχρεώσεις απέναντι στην κοινωνία και σε τρίτους

30) Καμιά διάταξη της Διακήρυξης δεν παρέχει σε ένα κράτος, σε μια ομάδα ατόμων ή σε ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να εμπλέκεται σε δραστηριότητες που αποβλέπουν στην καταστρατήγηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που περιλαμβάνονται σε αυτήν. 
...και εδώ το παραμύθι μας τελείωσε...

Share on Google Plus

0 comments:

Για τον σκοπό της ύπαρξής μας ενημερωθείτε στην ομάδα μας, «ΜΕΣΑ - Μαζί Ενάντια Στην Αδικία», στο facebook

ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΑ. Από το Blogger.