ΔΑΝΕΙΑ με ισοτιμία σε ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ, να σταματήσει η αγωνία τώρα.-ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ

ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ-ΔΤ /564/21.07.16


Η Νομική υπηρεσία του ΙΝΚΑ μετά την επιτυχή απόφασή μας 334/2016 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τα δάνεια με ισοτιμία Ελβετικού Φράγκου, της οποίας στο εκτεταμένο διατακτικό της δεν είναι αμέσως εκτελεστή, αποφάσισε να εγείρει με σύντομες διαδικασίες Ομαδικές Αγωγές για την εφαρμογή της ισοτιμίας εκταμίευσης, στις οποίες Ο.Α. σύμφωνα με τον Νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δίδεται από την ημερομηνία κατάθεσής τους προθεσμία 100 ημερών για τις προτάσεις και 15 ημερών για την Προσθήκη Αντίκρουση, έτσι εκδικάζονται για απόφαση εντός πέντε μηνών χωρίς δικαίωμα αναβολής της εκδίκασης του πρώτου βαθμού.
Με τις Ομαδικές Αγωγές θα περιορίσουμε στην διασφάλιση ενός ή δύο κύριων αιτημάτων των δανειοληπτών, μόνο για την ισοτιμία.
Προτείνουμε στους δανειολήπτες με ισοτιμία CF να προσέλθουν στα γραφεία του ΙΝΚΑ, 3ης Σεπτεμβρίου 13 5ος όροφος ή να επικοινωνήσουν μαζί μας Τηλ. 210 3632443, Fax. 210 3633976 email inka@inka.gr εφόσον ενδιαφέρονται να περιληφθούν στην Ομαδική Αγωγή, για επαναφορά στην αρχική ισοτιμία εκταμίευσης το ύψος του δανείου τους και η δόση τους.
Η παραπάνω διαδικασία είναι μεν παράλληλη με την εκείνη της απόφασης 334/2016 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που περιέχει εκτεταμένο ανάπτυγμα για όλους τους Καταχρηστικούς Γ.Ο.Σ. η οποία όμως αναμένεται να εξεταστεί από το Εφετείο Αθηνών όταν θα προσδιοριστεί και ακόλουθα στον Άρειο Πάγο.


Πίνακας απαραιτήτων στοιχείων


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ


1.- ΟΝΟΜΑ___________________________________
2.- ΕΠΩΝΥΜΟ_________________________________
3.- ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ_______________________________
4.- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ________________________________
5.- Τ.Κ._______________________________________
6.- ΠΕΡΙΟΧΗ__________________________________
7.- Α.Φ.Μ.____________________________________
8.- Δ.Ο.Υ. ____________________________________
9.- ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤ._______________________
10.- ΤΗΛΕΦΩΝΟ_______________________________
11.- ΚΙΝΗΤΟ__________________________________
12.- ΕΜΑΙΛ___________________________________


1. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
2. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ
4. ΠΟΣΟ ΔΟΣΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ
5. ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ/Η CHF, ΩΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΟΣΗ
6. ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ
7. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
8. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ)
Share on Google Plus

0 comments:

Για τον σκοπό της ύπαρξής μας ενημερωθείτε στην ομάδα μας, «ΜΕΣΑ - Μαζί Ενάντια Στην Αδικία», στο facebook

ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΑ. Από το Blogger.