Τα κριτήρια για το νέο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα που γίνεται «Κοινωνικό»
Τίθεται, εντός του Ιουλίου 2016, σε βαθμιαία εφαρμογή πρόγραμμα με τίτλο «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» σε έως 30 Δήμους που θα οριστούν βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων και δεικτών φτώχειας και ανεργίας και θα αντικαταστήσει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Ειδικότερα ορίζεται η διαδικασία, με βάση την οποία θα ξεκινήσει η β’ φάση της πιλοτικής εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Χωρίς να διευκρινίζονται οι 30 δήμοι, στους οποίους θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ούτε τα εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους, κάτι που θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση, τονίζεται ότι θα αφορά πολίτες που βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Γίνεται γνωστό ότι η β’ φάση θα ξεκινήσει τον Ιούλιο και θα διαρκέσει έως το τέλος του έτους. Σύμφωνα με την μνημονιακή δέσμευση θα πρέπει από την 1.1.2017 το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης να τεθεί σε λειτουργία, πανελλαδικά.

Το κόστος από την πιλοτική εφαρμογή υπολογίζεται στα 67,2 εκατ ευρώ. Όμως για την καθολική επέκτασή του, το κόστος εκτινάσσεται στα 900 εκατ ευρώ ή 0,5% του ΑΕΠ. Η δαπάνη αυτή θα προκύψει από κατάργηση προνοιακών παροχών, που θα ενσωματωθούν στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Η επιλογή των παροχών αυτών, θα γίνει από το υπουργείο Εργασίας, έως τον Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την τροπολογία η πρώτη φάση αυτού λήγει στις 31.12.2016 και περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις πυλώνες: την εισοδηματική ενίσχυση, την πρόσβαση και διασύνδεση σε συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ενεργοποίησης και προώθησης των δικαιούχων σε δράσεις σχετικά με την εύρεση εργασίας, την επαγγελματική κατάρτιση κ.λπ. Η διαχείριση των δαπανών, που θα διατεθούν για την τεχνική συνδρομή της πρώτης φάσης υλοποίησης του προγράμματος, δύναται να ανατεθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε φορείς υλοποίησης, κατόπιν σύναψης προγραμματικών συμβάσεων.ι

Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Προβλέπεται ότι, με κοινές υπουργικές αποφάσεις ρυθμίζονται ο καθορισμός των δικαιούχων (βάσει κριτηρίων εισοδήματος, περιουσίας και διαμονής), το ύψος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης για κάθε ωφελούμενη μονάδα, κ.λπ. Η δαπάνη, για το τρέχον έτος, απο την καταβολή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση και το περιεχόμενο των προβλεπόμενων κ.υ.α., και εκτιμάται από το επισπεύδον Υπουργείο υπολογίζεται απο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο ποσό των 67,2 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η τροπολογία με την παρούσα ρύθμιση επιδιώκεται η σφαιρική αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και διαπιστώνει ότι την τελευταία εξαετία το ποσοστό του πληθυσμού της χώρας, που βρίσκεται είτε σε κίνδυνο φτώχειας είτε σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε σημαντικά. Η Ελλάδα, σύμφωνα με την Eurostat, βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ-28 όσον αφορά τον κίνδυνο φτώχειας. Την πρώτη θέση στην ΕΕ-28 κατέχει η χώρα μας και στην παιδική φτώχεια, ενώ υψηλά ποσοστά φτώχειας χαρακτηρίζουν τα μονογονεϊκά νοικοκυριά. Οι προβλέψεις του άρθρου αυτού είναι συμπληρωματικές των μέτρων που ήδη έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης .

Το πρόγραμμα της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης προέβλεπε ιδίως στοχευμένες δράσεις και ενέργειες, οι οποίες ήταν απολύτως αναγκαίες για να αντιμετωπίσουν τις πιο ακραίες πλευρές της κρίσης. Η εμπειρία από την εφαρμογή αυτού του νόμου σύμφωνα με την τροπολογία αξιοποιείται και στην παρούσα ρύθμιση, υπό το φως και των συμπερασμάτων της αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής του Εγγυημένου Κοινωνικού Εισοδήματος. Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης μέχρις ότου φτάσουν σε αξιοπρεπές επίπεδο και η προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης και επανένταξης των φτωχών προσώπων και οικογενειών αποτελούν τον κύριο σκοπό - σύμφωνα με την κυβέρνηση, - της προτεινόμενης μεταρρύθμισης.

Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών παρεμβάσεων, που θεμελιώνονται σε τρεις πυλώνες και αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην ενεργό συμμετοχή των ωφελούμενων στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της χώρας. Το παρόν νομοσχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ) του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας, η οποία προσανατολίζεται στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού με παρεμβάσεις που καλύπτουν όλον τον πληθυσμό χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμο κοινωνικό και οικονομικό όφελος και συμβάλλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.περισσότερες πληροφορίες εδώ
Share on Google Plus

0 comments:

ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΑ. Από το Blogger.