Αλλαγές στον Κώδικα για τις κατασχέσεις και πλειστηριασμούς των ακινήτωνΑπό την Ελένη Καρατσαλίδου*

Εκτεταμένη συζήτηση έχει γίνει για τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που άρχισε να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2016. Παρακάτω αναλύονται, όσο το δυνατόν, εν συντομία μερικές από τις αλλαγές που επιφέρει ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας στην Αναγκαστική Εκτέλεση, ήτοι τους πλειστηριασμού και κατασχέσεις για τα ακίνητα (σπίτια, οικόπεδα κτλ)

Με τα άρθρα 958§2 και 997§5  δίνεται η δυνατότητα των Πολλαπλών πλειστηριασμών. Πριν από την εφαρμογή του νέου Κώδικα, μπορούσε να επιβληθεί μόνο μια κατάσχεση στο ακίνητο του οφειλέτη από ένα πιστωτή (τράπεζες, ιδιώτες, δημόσιο κτλ). Με την αλλαγή αυτή θα μπορούν πλέον περισσότεροι πιστωτές να ασκήσουν κατάσχεση επί του ίδιου ακινήτου, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο όπως και ταυτόχρονα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα:
α) να ορίζονται πολλοί πλειστηριασμοί ακόμα και την ίδια ημέρα,
β) αν ο οφειλέτης θέλει να ασκήσει ανακοπή, τα έξοδα θα είναι τεράστια καθώς θα πρέπει να ασκήσει πολλαπλές ανακοπές κατά των διάφορών πιστωτών (τράπεζες, ιδιώτες, δημόσιο κτλ)
γ) οι πιστωτές θα επιδιώκουν την μικρότερη τιμή προσφοράς του ακινήτου για να επιτύχουν πρώτοι τον πλειστηριασμό και να μην επωμισθούν τα έξοδα του πλειστηριασμού, καθώς αν ο πλειστηριασμός που έχουν ασκήσει, δεν είναι επιτυχής, θα πρέπει να πληρώσουν τα έξοδα οι ίδιοι.
δ) και θα ‘τρέξει’ την διαδικασία του πλειστηριασμού όσο πιο άμεσα γίνεται για να προλάβει, έναντι των άλλων πιστωτών. Ένας αγώνας δρόμου και για τους δανειστές αλλά κυρίως για τον οφειλέτη.
Σημαντική είναι η αλλαγή στις προθεσμίες που έχουν γίνει με τον νέο κώδικα, οι οποίες όντας πλέον ασφυκτικές, θα αναγκάζουν τον οφειλέτη να πρέπει να κινηθεί άμεσα για την υπεράσπιση των συμφερόντων του. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να αποβεί μοιραία για την διατήρηση της περιουσίας του οφειλέτη.
 Με τον νέο Κώδικα έχουν περιοριστεί τα ‘όπλα’ του οφειλέτη, καθώς πλέον μπορεί να ασκηθεί μια ανακοπή πριν και μια ανακοπή μετά την ολοκλήρωση της εκτελέσεως και όχι τρεις. Επιπροσθέτως υπάρχει πλήρης κατάργηση της αναστολής στην έμμεση κατάσχεση. Αναστολή ήταν η δυνατότητα να σταματήσει, με απόφαση του δικαστηρίου, η διενέργεια του πλειστηριασμού μέχρι την εκδίκαση και έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής.
Με Προεδρικό Διάταγμα που έκρινε νόμιμο το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 98/2016 γνωμοδότησή του, αποφασίστηκε ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζεται η εμπορική αξία του ακινήτου, καθώς η τιμή πρώτης προσφοράς θα βασίζεται στην εμπορική και όχι την αντικειμενική αξία του. Μοιάζει προφανές ότι  η εμπορική αξία των ακινήτων είναι μεγαλύτερη από την αντικειμενική. Κατά πόσο, όμως, αυτό ισχύει στην περίοδο οικονομικής κρίσης, που διανύουμε; Περαιτέρω, ενώ θα επιβαρύνεται αρχικά ο πιστωτής, τελικά τα έξοδα για την εκτίμηση της εμπορικής αξίας θα τα επωμίζεται ο οφειλέτης, καθώς θα προστίθενται στα έξοδα του διενεργούντος τον πλειστηριασμό. Να σημειωθεί ότι αν ο πρώτος πλειστηριασμός αποβεί άκαρπος γίνεται επαναληπτικός πλειστηριασμός μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς,στο ένα δεύτερο (1/2) της αξίας στην οποία εκτιμήθηκε το κατασχεμένο (Σε αυτή την περίοδο η άσκηση ανακοπής δεν είναι δυνατή).Νέα προδικασία και νέες διατυπώσεις δημοσιότητας δεν απαιτούνται, ούτε εκδίδεται νέο απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, και αν και πάλι δεν επιτύχει τότε θα ορίζεται τρίτος πλειστηριασμός στον οποίο το ακίνητο θα πουληθεί ελεύθερα.
Να σημειωθεί ότι πλέον υπάρχει και η δυνατότητα να διενεργηθεί ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, όπου στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας γίνεται αναφορά σε πλειστηριασμό (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός). Από 4η Μαΐου 2016 έχει τεθεί σε λειτουργία η ιστοσελίδα δημοσιεύσεων αποσπασμάτων των κατασχετηρίων εκθέσεων και των περιλήψεων των πράξεων που αφορούν τους πλειστηριασμούς.

Τα ανωτέρω αποτελούν επιμέρους επισημάνσεις των αλλαγών που έχουν επέλθει στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στην Αναγκαστική εκτέλεση και ειδικότερα για τα ακίνητα και μόνο για γενική ενημέρωση.

* Η Ελένη Καρατσαλίδου διατηρεί δικηγορικό γραφείο στο Ηράκλειο Κρήτης.
Για επικοινωνία με την δικηγόρο για νομικά ζητήματα μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα της στο fb, την ιστοσελίδα της εδώ  ή να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα  τηλ. - fax 2813010505
κιν. 6978865354
Share on Google Plus

0 comments:

ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΑ. Από το Blogger.