Νὰ εἶστε χαρούμενοι, ἀπολαῦστε τὴ ζωή σας - Προτρέπει στα Ελληνικά ψηφιδωτό 2.400 χρόνων που βρέθηκε στη νότια Τουρκία


«Νὰ εἶστε χαρούμενοι, ἀπολαῦστε τὴ ζωή σας» μᾶς προτρέπει τὸ 2.400 χρόνων μωσαϊκό στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα. Τὸ ψηφιδωτὸ ἀνακαλύφθηκε κατὰ τὴ διάρκεια ἀνασκαφῶν, στὴν ἐπαρχία Χατάι τῆς Τουρκίας, στὶς 20 Ἀπριλίου 2016 καὶ ἀπεικονίζει ξαπλωμένο σκελετὸ μὲ κούπα στο χέρι ἐνῷ δίπλα του βρίσκονται μία κανάτα κρασὶ καὶ ψωμί. Τὸ ψηφιδωτό, τὸ ὁποῖο ἀνήκει στὸν 3ο π.Χ. αἰ., βρέθηκε σὲ ἀρχαῖα ἐρείπια τὰ ὁποῖα ἀνακαλύφθηκαν τὸ 2012, κατὰ τὴ διάρκεια ἐργασιῶν τοῦ δήμου στὴν πόλη τῆς Ἀντιόχειας, ἡ ὁποία ἰδρύθηκε ἀπὸ τὸν Σέλευκο Νικάτορα -ἕναν ἀπὸ τοὺς στρατηγοὺς τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου- τὸν 4ο π.Χ. αἰ.

be cheerful, enjoy your life 
Share on Google Plus

0 comments:

ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΑ. Από το Blogger.